Jó hír! - Az evangélium üzenete

1.

Szeretnéd biztosan tudni, hogy hol leszel az örökkévalóságon át, miután ez a földi életed véget ér?
Szeretnéd már most megtapasztalni a lelki békességet és nyugalmat?

Van egy jó hírem!

Isten szeret, és szeretné, hogy Vele legyél mindörökké! Nem kell bizonytalannak lenned, még ma megnyugtató választ kapsz mindkét kérdésre!

 

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

2.

Amikor Isten megteremtette a világot, minden tökéletes volt. Azonban az első ember elkövette az első bűnt, és azóta minden ember bűnös.

Még nem találkoztam senkivel, aki őszintén tökéletesnek és hibátlannak gondolta volna magát. A Biblia szerint minden ember bűnös.

Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” (Róma 3:23)

Jó hír! - Az evangélium üzenete

3.

A bűn hatalmas, áthidalhatatlan
szakadékot hozott létre Isten és
ember között. Megszakadt a
harmonikus közösség. Az egész Biblia
arról szól, hogy hogyan lehet ezt a
szakadékot áthidalni.

Mert nincs egy igaz ember is a
földön, aki jót cselekednék és nem
vétkeznék.” (Prédikátor 7:20)

 

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

4.

Ha semmit sem kezdünk ezzel a
problémával, szembe kell néznünk a
bűn következményeivel. A Biblia
szerint Isten igazságos, ezért el kell
ítélnie a bűnt. A bűn igazságos
következménye az örök halál és
kárhozat, vagyis az örökké tartó,
tudatos, véget nem érő szenvedés.

Mert a bűn zsoldja halál” (Róma
6:23)

De ezzel nincs vége!

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

5.

Emberileg lehetetlen áthidalni a
szakadékot. Nem adnak megoldást a
vallásos jó cselekedetek, a
templomba járás, a keresztség, az
adakozás. Az sem elegendő, hogy van
olyan ember, akinél jobbak vagyunk!
Nem tudjuk megváltani saját
magunkat a kárhozattól! Az erre
irányuló próbálkozások kudarcba
fulladnak!

Viszont most jön a jó hír!

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

6.

Jézus Krisztus áthidalta a szakadékot!
Isten emberré lett, hogy megoldást
adjon a bűn okozta problémára! Jézus
meghalt a bűneinkért, feltámadva
legyőzte a halált, hogy örök életet és
bűnbocsánatot adjon nekünk!

Az Isten pedig a mi hozzánk való
szerelmét abban mutatta meg, hogy
mikor még bűnösök voltunk, Krisztus
érettünk meghalt.” (Róma 5:8)

De hogyan lehet átkelni a hídon?

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

7.

Jézus az egyetlen út a mennybe. Azt
mondta magáról:

Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához,
hanemha én általam.” (János 14:6).
Ez azt jelenti, hogy egyedül Jézus által
juthatunk a túloldalra!

 

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

8.

Hidd el, hogy Jézus meghalt érted és
fogadd el az örök élet ajándékát!
Isten megbocsátja minden bűnödet.
Ehhez egyedül az szükséges, hogy
higgy Benne!

Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (János
3:16).

 

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

9.

Az ajándék azt jelenti, hogy nem kell
érte megdolgoznod vagy fizetned,
egyszerűen el kell hinned, hogy a tied
és el kell fogadnod!

…az Isten kegyelmi ajándéka pedig
örök élet a mi Urunk Krisztus
Jézusban.” (Róma 6:23).
Fogadd el az ajándékot!

 

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

10.

A Biblia azt mondja:

Mert ha a te száddal vallást teszel
az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta őt a
halálból, megtartatol. Mert szívvel
hiszünk az igazságra, szájjal teszünk
pedig vallást az idvességre.” (Róma
10:9-10).

Ha valóban elhiszed, hogy bűnös vagy
és megérdemelnéd a büntetést, de
szeretnéd elfogadni az ajándékot,
mondd el Istennek!

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

11.

Elmondhatod Istennek a saját
szavaiddal, akár a következő módon:

Úr Jézus! Tudom, hogy bűnös vagyok
és megérdemlem az örök kárhozatot.
Kérlek, most bocsásd meg az összes
bűnömet, mert hiszem, hogy az én
bűneimért is meghaltál a kereszten.
Elhiszem, hogy feltámadtál és kérlek,
adj nekem örök életet! Köszönöm,
hogy megbocsátottad a bűneimet és
örök életet adtál nekem! Ámen!

Olvass tovább!

Jó hír! - Az evangélium üzenete

12.

Ha őszinte szívvel segítségül hívtad az
Úr nevét, akkor a Biblia alapján Isten
megbocsátotta minden bűnödet,
gyermekévé fogadott és örök életet
adott neked ajándékba! Ez életed
legjobb döntése volt! Az örök életet
nem lehet elveszíteni, így mostantól
biztosan tudhatod, hogy a
mennyországban Isten vár rád!

Ezeket írtam néktek, akik hisztek az
Isten Fiának nevében, hogy tudjátok
meg, hogy örök életetek
van…” (1. János 5:13)

Jó hír! - Az evangélium üzenete

+1

Ha elfogadtad az üdvösség ajándékát,
akkor a Biblia szerint megtapasztaltad
az újjászületést, Isten gyermekévé
lettél. Ennek szívből örülünk!

Szeretnénk segíteni, amint megteszed
az első lépéseket a hívő életben! A
csecsemőnek először is táplálékra van
szüksége. Olvasd a Bibliát!

Mint most született csecsemők, a
tiszta, hamisítatlan tej után
vágyakozzatok, hogy azon
növekedjetek.” (1. Péter 2:2)

Jó hír! - Az evangélium üzenete

+2

A hívő élet második alappillére az
imádság. Mostantól mennyei Atyának
szólíthatod Istent, megoszthatod vele
a háládat és a kéréseidet! Imádkozz
minden nap a saját szavaiddal!

Semmi felől ne aggódjatok, hanem
imádságotokban és könyörgéstekben
minden alkalommal hálaadással
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten
előtt.” (Filippi 4:6)

Jó hír! - Az evangélium üzenete

+3

A hívő élet harmadik pillére a
gyülekezeti közösség. Szükségünk van
arra, hogy együtt növekedjünk Isten
megismerésében az Ige által, egymást
bátorítsuk és egymásért
imádkozzunk! Most vasárnap keresd
fel a gyülekezetünket vagy egy hozzád
közeli, Bibliát prédikáló gyülekezetet!

És ügyeljünk egymásra, a szeretetre
és jó cselekedetekre való felbuzdulás
végett, el nem hagyván a magunk
gyülekezetét.” (Zsidók 10:24-25)

Jó hír! - Az evangélium üzenete

+4

Ha számodra áldás volt ez a jó hír,
add tovább valakinek, akinek
szüksége van rá! Biztos ismersz olyan
embert, aki szintén vágyik a lelki
békességre és a jövője felől való
bizonyosságra. Ezt a küldetést bízta
Jézus a követőire:

Elmenvén e széles világra,
hirdessétek az evangéliumot minden
teremtésnek.” (Márk 16:15)

Oszd meg még ma valakivel!