+3

A hívő élet harmadik pillére a
gyülekezeti közösség. Szükségünk van
arra, hogy együtt növekedjünk Isten
megismerésében az Ige által, egymást
bátorítsuk és egymásért
imádkozzunk! Most vasárnap keresd
fel a gyülekezetünket vagy egy hozzád
közeli, Bibliát prédikáló gyülekezetet!

És ügyeljünk egymásra, a szeretetre
és jó cselekedetekre való felbuzdulás
végett, el nem hagyván a magunk
gyülekezetét.” (Zsidók 10:24-25)

    Comments are closed