Kiss Zoltán bizonyságtétele

Isten már fiatal koromban megérintette a szívemet. Névlegesen vallásos családba születtem. 1995-ben nagymamám révén kerültem kapcsolatba az akkor alakuló pécsi Biblia Baptista Gyülekezettel. Az igehirdetésből megértettem, hogy bűnös vagyok, bűneim miatt a kárhozatot érdemlem, amelytől nem tudom magamat megmenteni jó cselekedetekkel. Felismertem, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia helyettem halt meg és támadt fel és ingyenes ajándékot ajánl nekem, melyet el is fogadtam. 1995. június 11-én kértem Istent, hogy bocsássa meg a bűneimet és adjon örök életet ígérete szerint. Megtérésem után egy Bibliát kaptam ajándékba, melynek első lapjára egy idézetet írtak: "Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig." (Filippi 1:6) Isten valóban elkezdett valamit az életemben, mely azzal a nappal teljesen megváltozott. Azóta biztosan tudom, hogy utam a mennyország felé tart és Istennel személyes kapcsolatban lehetek, mely hatalmas öröm forrása számomra. Szeretném, ha mások is megtapasztalnák ezt az örömöt! Felismertem, milyen fontos másoknak is elmondani azt a jó hírt, amely megváltoztatta az életemet. Megértettem, hogy mekkora szükség van arra, hogy elérjük az embereket az evangélium üzenetével. Ahogy folyamatosan növekedtem és szolgáltam a gyülekezetben, egyre jobban átéreztem, mit vár el tőlem Isten. 2003-ban, egy Missziós Konferencia alkalmával Isten megmutatta, hogy Magyarország a misszióterületem. 2001-ben Biblia Iskola indult a gyülekezetünkben, melynek kurzusain sokat tanultam. 2013-ban elvégeztem ezt az iskolát, és alapfokú oklevelet szereztem. Időközben elvégeztem a fizika- és matematikatanári mesterképzést. Három évig lézerkutatásban, két évig tanárként dolgoztam. 2016-ban az amerikai Maranatha Baptista Egyetemen szereztem mesterdiplomát teológia szakon. Jelenleg doktori tanulmányaimat végzem ugyanazon az egyetemen.

Gyermekkoromtól fogva azért imádkoztam, hogy Isten adjon mellém egy istenfélő feleséget, akivel közösen szolgálhatjuk Őt. Isten megválaszolta az imádságomat. 2012-ben feleségül vettem Andrásik Johannát, egy magyar baptista lelkipásztor lányát. Isten csodálatos jellemet adott neki, nagyon szeretem és hálás vagyok érte. Szintén átérzi a missziómunka szükségességét. Életünkkel együtt szeretnénk szolgálni Istent. Első gyermekünk, Dániel 2014-ben született, Dorka lányunk pedig 2017 júniusában jött világra.

2016-ban költöztünk Óbudára azzal a céllal, hogy Isten vezetését követve baptista gyülekezet alakuljon ebben a kerületben. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy ez a gyülekezet megalakulhatott és folyamatosan növekszik. Istent illeti ezért a dicsőség!


Johanna bizonyságtétele

Hívő családba születtem. Hét évesen fogadtam el Jézus Krisztust személyes Megváltómnak. Családommal rendszeresen jártunk gyülekezetbe, majd 2008-ban édesapám lett a Dunakeszi Független Baptista Gyülekezet lelkipásztora.

Miután befejeztem a középiskolát, Isten megmutatta az akaratát az életemre. Megértettem, hogy mivel életemmel Istent szeretném szolgálni, olyan emberhez kell feleségül mennem, akit Isten elhívott a lelkipásztori szolgálatra. Isten meghallgatta az imádságomat, és 2012-ben férjemmel összeházasodtunk. 2014. szeptemberében megszületett első gyermekünk, Dániel.

Nagyon örülök, hogy Istent szolgálhatjuk Óbudán, és eljuttathatjuk az evangéliumot minél több emberhez.

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, vagy hívj bennünket!

left column bottom
Resources
Címünk:
1034 Budapest, Bécsi út 112/b.
(A Selmeci utca villamosmegállónál)

Istentiszteletek
Vasárnap 10:00
Kedd 18:30HASZNOS LINKEK
A Biblia (Károli Gáspár fordítás)
Biblia Baptista Gyülekezet
Nagykanizsai Világítótorony Baptista Gyülekezet
Dr. David Potter honlapja - angol
Dunakeszi Független Baptista Gyülekezet

r bt